Optical Character Recognition for Card Reader (OCR for Card Reader)

Guru Card Reader ระบบอัตโนมัติสำหรับอ่านข้อมูลตัวอักษรจากภาพถ่ายของบัตรประชาชน และใบขับขี่

ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นในปัจจุบันทำให้เรามีบัตรประชาชนที่บรรจุข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกกันว่าสมาร์ทการ์ด ซึ่งสามารถอ่านข้อมูลที่เก็บในบัตรเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ได้ แต่อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีดังกล่าวก็อาจประสบปัญญหาในบางครั้ง เช่น การที่สมาร์ทการ์ดเกิดการชำรุดทำให้อ่านข้อมูลไม่สำเร็จ หรือการที่มีการปลอมแปลงข้อมูลดิจิตอลซึ่งเขียนอยู่ในบัตร หากเราไม่ทำการเช็คข้อมูลจากหน้าบัตรไปพร้อมกันก็จะเกิดเป็นช่องโหว่ในระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆได้

ด้วยเทคโนโลยีของ Guru Square เราได้พัฒนา Guru Card Reader เป็นระบบอ่านข้อมูลตัวอักษรจากภาพถ่ายของบัตรประชาชนและใบขับขี่ ซึ่งสามารถนำข้อมูลที่ได้มาเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นระบบรักษาความปลอดภัย ระบบลงทะเบียนสมาชิก หรือระบบยืนยันตัวบุคคล ซึ่งโดยเทคโนโลยีเดียวกันนี้ นอกจากจะสามารถใช้กับบัตรประชาชนซึ่งเป็นสมาร์ทการ์ดแล้วยังสามารถนำไปใช้กับบัตรประจำตัวอื่นๆที่ถูกจัดทำขึ้นมาตามที่แต่ละองค์กรต้องการได้อีกด้วย