มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ

ใช้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการทดลอง รวมถึงทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่า

บริษัท กูรูสแควร์ จำกัด ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2552 ภายใต้การดูแลของ ดร.สุรพันธ์ เมฆนาวิน อดีตหัวหน้า

ทีมวิจัยของศูนย์วิจัย NECTEC ผู็ซึ่งมีประสบการณ์ในด้านการวิจัยและการพัฒนาซอฟต์แวร์มากกว่า 10 ปี

และมีความเชี่ยวชาญในด้านภาษษธรรมชาติ (Natural Language) และปัญญาประดิษฐ์หลากหลายแขนง

   ปรารถนาความพึงพอใจของลูกค้า   
          ยืนยันความเป็นเราด้วยการผลิตสินค้าคุณภาพพร้อมทั้งเสนอวิธีแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาด  

นอกจากความสวยงามทันสมัยแล้วทางทีมงานยังคำนึงถึงองค์ประกอบอื่นๆ เช่น ความต้องการในการใช้งาน

ภาพลักษณ์หรือรูปแบบของลูกค้าที่ต้องการลื่อออกมา

เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานจริง ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางทีมงานคำนึงถึงในการให้บริการ